Nawozowy serwis cenowy

Image

Co zyskasz?

otrzymasz na swój telefon (SMS) z aktualnymi cenami nawozów mineralnych z terenu całej Polski

dostaniesz link do raportu rynkowego – omówienie bieżącej sytuacji na rynku i przewidywane trendy

IconIcon

Usługa ważna od 7 lutego do 24 kwietnia

Image

Zestaw nr 1

Zestaw nr 2

Biorę udział w Quizie >
ImageImageImageImageImage
POBIERZ

Pobierz bezpłatnie publikację

ZBOŻA zdrowy i stabilny łan od startu

Co znajdziesz w środku?

Zaprawa to podstawa

POBIERZ

Pierwszy zabieg najważniejszy

Odporność chwastów na herbicydy - znany nieznany problem

ZBOŻA zdrowy i stabilny łan od startu

Chętnie poinformujemy Cię o seminariach, szkoleniach, konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. Przekaz dostosujemy do Twoich potrzeb w oparciu o dane o twojej działalności przekazane nam teraz i/lub w kolejnych kontaktach. Czasem zapytamy o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie. Możesz nie wyrazić zgód marketingowych i zakupić oferowaną usługę na agrarsklep.pl. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie.* Zakreślenie pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć.

2. Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez:

Wypełniając formularz możesz spodziewać się od czasu do czasu informacji drogą pocztową
Z oferty na bezpłatny produkt możesz skorzystać raz na 12 miesięcy.

Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR/my), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Twoje dane będziemy przetwarzać do realizacji następujących celów: realizacja zamówienia (na podstawie zawartej umowy – art.6 ust.1 lit b RODO), marketing bezpośredni (wysyłka pocztowa), poznanie Twojej opinii na temat dostarczanych usług i treści w ramach badania rynku, a także do zabezpieczenia roszczeń (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art.6 ust.1 lit. f RODO). W związku z wyrażoną zgodą na komunikację marketingową również do realizacji przekazu marketingowego i handlowego zgodnie z udzielonymi zgodami (art.6 ust.1 lit. a RODO). W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę do Prezesa UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Zawsze możesz skontaktować się z nami na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl, lub z wyznaczonym przez PWR inspektorem ochrony danych na adres: iod@pwr.agro.pl .Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są pod adresem: https://www.pwr.agro.pl/rodo/zam-wi-em-bezp-atny-produkt-w-zamian-za-zgody-marketingowe

Wypełnij formularz, aby dostawać bezpłatne SMS-y

z Nawozowym Serwisem Cenowym

kontakt

www.topagrar.pl
61 869 06 90
czytelnik@topagrar.pl

top agrar Polska,

ul. Metalowa 5,

60-118 Poznań